Η Πράσινη Εβδομάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2021 είναι μια ευκαιρία για συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων φορέων και πολιτών για να γίνει πραγματικότητα η φιλοδοξία για μηδενική ρύπανση και για ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από τοξικές ουσίες. Η Πράσινη Εβδομάδα φέτος θα αφιερωθεί στη “Φιλοδοξία Μηδενικής Ρύπανσης”. Επίσης θα εξεταστούν και άλλες σχετικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για το κλίμα, τη στρατηγική για τις χημικές ουσίες και τον τομέα της ενέργειας, της βιομηχανίας, της κινητικότητας, της γεωργίας, της αλιείας, της βιοποικιλότητας κ.α.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να μειώσει τις αρνητικές επιπτώσεις της ρύπανσης μέσω του σχεδίου δράσης “Φιλοδοξία Μηδενικής Ρύπανσης” το οποίο αποτελεί τη βασική δράση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας που έχει προγραμματιστεί για την άνοιξη του 2021.

Η ρύπανση μας επηρεάζει όλους – μέσω του αέρα που αναπνέουμε, του νερού που πίνουμε ή της γης στην οποία καλλιεργούμε τα τρόφιμά μας. Είναι η μεγαλύτερη περιβαλλοντική αιτία πλήθους σωματικών και ψυχικών ασθενειών και πρόωρων θανάτων, κυρίως μεταξύ παιδιών, ατόμων με ασθένειες και ηλικιωμένων. Η ρύπανση δεν μας επηρεάζει όλους εξίσου. Κοινότητες που βρίσκονται σε υποβαθμισμένες περιοχές , συχνά είναι κοντά σε εστίες μόλυνσης πχ αυτοκινητόδρομοι μεγάλης κυκλοφορίας και άρα ρύπανσης. Επιπροσθέτως, η ρύπανση είναι ένας από τους κύριους λόγους για την απώλεια της βιοποικιλότητας. Επηρεάζει αρνητικά την ικανότητα των οικοσυστημάτων στον κύκλο του άνθρακα.

Η Πράσινη Εβδομάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στοχεύει σε ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από τοξικές ουσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω καλύτερης παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων καθώς και με την πρόληψη και απομάκρυνση όσο το δυνατόν της ρύπανσης από τον αέρα, τα ύδατα, το έδαφος και τα καταναλωτικά προϊόντα.

Ιστοσελίδα της εκδήλωσης