Η επεξεργασία ήδη χρησιμοποιημένων υλικών με σκοπό τη δημιουργία καινούργιων.