Το σύνολο των παραγόντων που δρουν σε έναν οργανισμό και καθορίζουν την ανάπτυξη και την επιβίωση του.
Όταν μιλάμε για Προστασία του Περιβάλλοντος εννοούμε των φυσικών πόρων (όπως ο αέρας ή το νερό κλπ) και των οικοσυστημάτων (δηλαδή όλων των οργανισμών) που ζουν και μοιράζονται των πλανήτη Γη με εμάς.