Η διαδικασία μετατροπής των παραγόμενων απορριμμάτων κουζίνας (π.χ υπολειμμάτων τροφών, φρούτων, λαχανικών, κ.α.) καθώς και των βιολογικών αποβλήτων (π.χ πεσμένων φύλλων ή κλαδεμάτων κήπου) σε οργανικό λίπασμα υψηλής θρεπτικής αξίας για τα φυτά και τα δέντρα μας.