1. Στους μπλε κάδους ανακύκλωσης ρίχνουμε ό,τι ανακυκλώνεται

Μύθος  !!!

Για το συγκεκριμένο θέμα θα επανέρθουμε με περισσότερες πληροφορίες αλλά τουλάχιστον να διευκρινίσουμε αυτό :

Είναι μεγάλο λάθος να πιστεύουμε ότι βοηθάμε στην Ανακύκλωση ρίχνοντας στον μπλε κάδο της γειτονιάς μας οποιοδήποτε υλικό νομίζουμε ή γνωρίζουμε ότι ανακυκλώνεται.

Οι μπλε κάδοι βρίσκονται στις γειτονιές μας για να ρίχνουμε τις ανακυκλώσιμες συσκευασίες που χρησιμοποιήσαμε στο σπίτι μας και όχι οτιδήποτε υλικό ανακυκλώνεται στην Ελληνική Επικράτεια.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι μπαταρίες, οι οποίες ανακυκλώνονται κανονικά είτε αφορά τις μπαταρίες που χρησιμοποιούμε στο σπίτι, είτε αυτές  του αυτοκινήτου, της μηχανής ή τους σκάφους μας (απορρίπτοντας τες στους αντίστοιχους κάδους που υπάρχουν, είτε στα S/M για τις πρώτες, είτε στα συνεργεία για τις δεύτερες κλπ).

Ρίχνοντας τις μπαταρίες στον μπλε κάδο όχι μόνο δεν θα καταλήξουν να ανακυκλωθούν αλλά και τα  υγρά τους θα επιμολύνουν τα υπόλοιπα ανακυκλώσιμα υλικά (βλ. συσκευασίες) με επικίνδυνες τοξικές ουσίες.

Άλλο συνηθισμένο παράδειγμα είναι τα μπάζα που προκύπτουν από (οικοδομικές) εργασίες ανακαίνισης που κάνουμε στο σπίτι. Όταν ανακυκλωθούν μάλιστα ορθά, γίνονται άριστο υλικό οδοποιίας . Δεν θα  ανακυκλωθούν όμως ρίχνοντας τα στους μπλε κάδους οι οποίοι γράφουν όσο πιο  ξεκάθαρα  γίνεται : εδώ μόνο Ανακύκλωση Συσκευασιών

2. Η Ελλάδα είναι τελευταία στην Ανακύκλωση σε όλους τους τομείς

Μύθος !!!

Η χώρα μας μπορεί στο θέμα της ανακύκλωσης των πιο γνωστών υλικών (χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί) να πρέπει να καταβάλλει και άλλη προσπάθεια για να πετύχει τους στόχους της ωστόσο σε κάποιες κατηγορίες έχει ακόμα και την πρωτιά, όπως για παράδειγμα στην ανακύκλωση λιπαντικών !!!

Διάβασε σχετικά εδώ και αναρωτήσου μήπως τελικά όλα είναι θέμα εκπαίδευσης αλλά και θέλησης ;;

3. Σιγά μην ανακυκλώνω το λάδι, αφού δεν υπάρχει τέτοια τεχνολογία στην Ελλάδα για να το κάνει βιοκαύσιμο

Μύθος !!!

Κι όμως στην χώρα μας υπάρχουν εργοστάσια παραγωγής βιοντίζελ αρίστης ποιότητας !!!

Το βιοντίζελ, θεωρείται “πράσινο” καύσιμο αφού έχει μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα (έχει υπολογιστεί ότι η μείωση αερίων του θερμοκηπίου κυμαίνεται από 84 έως 88% σε σχέση με το ορυκτό ντίζελ).

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με την ανακύκλωση των τηγανελαίων δεν προκαλούνται προβλήματα αποφράξεων στις αποχετεύσεις των σπιτιών και στα δίκτυα των πόλεων (τα γνωστά «βουνά λίπους» στους υπονόμους), που προκύπτουν από την απόρριψη τους στους νεροχύτες.

Αλλά και η απόρριψη των τηγανελαίων στα σκουπίδια είναι λανθασμένη πρακτική καθώς γίνονται εύφλεκτα με αποτέλεσμα να αναπτύσσονται φωτιές στους χώρους ταφής απορριμμάτων και να επιβαρύνεται η δημόσια υγεία.

Συνεχίζεται…

Leave a Reply

Your email address will not be published.