Το έργο LIFE REWEEE που ξεκίνησε να υλοποιείται το 2016, σκοπό έχει την επανάχρηση (ή αλλιώς επαναχρησιμοποίηση) ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών τις οποίες μπορούμε κάλλιστα να ανταλλάξουμε ή να δωρίσουμε.

Διαβάστε περισσότερα για το έργο στην ιστοσελίδα : reweee.gr, κάντε εγγραφή στην πλατφόρμα και ανταλλάξτε ή δωρίστε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές που πλέον δεν χρησιμοποιείτε.

Σίγουρα σε κάποιους θα φανούν πιο χρήσιμες μα πολύ περισσότερο θα ωφεληθεί το Περιβάλλον !!!