Με αφορμή την έναρξη της μαζικής χρήσης των self-test από τους πολίτες, η Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας δημοσίευσε οδηγίες για την ορθή διαχείριση των αποβλήτων από τη χρήση των self–test.

Αν το τεστ είναι αρνητικό:

Απορρίπτεται μαζί με τα λοιπά αστικά απόβλητα, δηλαδή τοποθετείται σε πλαστική σακούλα και απορρίπτεται στον κοινό κάδο απορριμμάτων (πράσινο ή γκρι κάδο).

Αν το τεστ είναι θετικό:

Απορρίπτεται από κοινού με τα αναλώσιμα του ασθενούς, σε σακούλα καλά κλεισμένη η οποία τοποθετείται σε κλειστό κάδο εντός της οικίας και στη συνέχεια σε δεύτερη σακούλα, η οποία κλείνει το ίδιο σφιχτά, χωρίς να γεμίσει υπερβολικά για να αποφευχθεί τυχόν διάρρηξη αυτής και απορρίπτεται στον πράσινο ή γκρι κάδο.

Τα απόβλητα των self–test δεν τοποθετούνται στους μπλε κάδους ανακύκλωσης και δεν απορρίπτονται στις αποχετεύσεις.

Επιπλέον, τα υπόλοιπα μέσα πρόληψης για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού (μάσκες, γάντια  κλπ), απορρίπτονται ως εξής:

  • Γάντια, μάσκες και μαντηλάκια μιας χρήσης ΔΕΝ ανακυκλώνονται για αυτό δεν τα πετάμε στον μπλε κάδο
  • Γάντια, μάσκες, μαντηλάκια μιας χρήσης και άλλα μολυσμένα απόβλητα τα συλλέγουμε σε σακούλες απορριμμάτων, τις οποίες κλείνουμε όσο το δυνατόν καλύτερα
  • Πετάμε αυτές τις σακούλες μόνο στον πράσινο ή γκρι κάδο απορριμμάτων (ανάλογα με τον Δήμο) και μετά κλείνουμε καλά το καπάκι του κάδου
  • ΔΕΝ πετάμε ποτέ στις αποχετεύσεις γάντια, μάσκες και μαντηλάκια.

Πηγή: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας