Η ενέργεια κατά την οποία τα αντικείμενα μετά την αρχική τους αξιοποίηση – υπηρεσία, συνεχίζουν να χρησιμεύουν με τον ίδιο τρόπο που έχουν σχεδιαστεί.