Το ξέρετε ότι η Ανακύκλωση παρόλο που είναι μια σωστή διαδικασία είναι μόλις 3η στη σειρά της ορθής διαχείρισης των αποβλήτων μας;

Το ξέρετε ότι η Ανακύκλωση παρόλο που είναι μια σωστή διαδικασία είναι μόλις 3η στη σειρά της ορθής διαχείρισης των αποβλήτων μας;

Κι όμως…με βάση την ιεραρχία της διαχείρισης αποβλήτων όπως ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα η Ανακύκλωση είναι 3η στη σειρά καθώς προηγείται η...