Το Παγκόσμιο Δίκτυο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Global NEST) από κοινού με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, διοργανώνουν το 17ο Διεθνές Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, CEST2021. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από 1 έως 4 Σεπτεμβρίου 2021. Το CEST2021 υποστηρίζεται ακαδημαϊκά από το Πανεπιστήμιο του Σαλέρνο (Ιταλία), το Πανεπιστήμιο του Σινσινάτι (ΗΠΑ) και το Imperial College London (Ηνωμένο Βασίλειο), καθώς και μια ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων – τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου.

Οι θεματικοί τομείς του συνεδρίου είναι:

  • Επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση νερού και λυμάτων
  • Υδρολογία και υδάτινοι πόροι
  • Διαχείριση αποβλήτων
  • Περιβαλλοντικός σχεδιασμός, διαχείριση και πολιτικές
  • Περιβαλλοντική ρύπανση
  • Οικολογία, Περιβαλλοντική Αλλαγή και Διαχείριση
  • Ανάλυση περιβαλλοντικών συστημάτων
  • Περιβαλλοντική υγεία
  • Καινοτόμες περιβαλλοντικές λύσεις

     Το CEST2021 τελεί υπό την αιγίδα του Προγράμματος Αξιολόγησης Υδάτων της UNESCO (UNESCO’s WWAP) , του Διεθνούς Συνδέσμου Υδάτων (IWA), του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη και του Δήμου Αθηναίων. Η μη κυβερνητική οργάνωση Prince Sultan Bin Abdulaziz International Prize for Water (PSIPW), συνεργάζεται με την CEST και προσφέρει ταξιδιωτικές υποτροφίες σε φοιτητές και ερευνητές από χώρες χαμηλού εισοδήματος.

     Το Διεθνές Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, καθιερώθηκε το 1989. Είναι ένα κορυφαίο περιβαλλοντικό συνέδριο όπου εμπειρογνώμονες, επιστήμονες, επιχειρηματίες, εκπρόσωποι της δημόσιας διοίκησης και των κοινωνικών πρωτοβουλιών παρουσιάζουν τις τελευταίες έρευνες για τρέχοντα και αναδυόμενα περιβαλλοντικά ζητήματα. Η CEST είναι έτσι μια πλατφόρμα όπου η ακαδημαϊκή κοινότητα και οι επιχειρήσεις συγκλίνουν και όπου η ακαδημαϊκή έρευνα, οι καινοτόμες ιδέες και λύσεις χρησιμεύουν ως βάση για ένα καθαρότερο, υγιέστερο και πιο βιώσιμο περιβάλλον.

Ιστοσελίδα και facebook του συνεδρίου.

Ημερομηνία: 1 – 4 Σεπτεμβρίου 2021 | Αθήνα

Leave a Reply

Your email address will not be published.