Διαχείριση αποβλήτων: ένας τομέας με ευοίωνο μέλλον

Υπεύθυνη Διαχείριση Αποβλήτων

Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη διαχείριση αποβλήτων έχουν πλέον πολλές ευκαιρίες ανάπτυξης και δράσης, καθώς το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς διαχείρισης απορριμμάτων προβλέπεται να ανέλθει σε περίπου 1.782,5 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030 και να καταγράψει σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 6,71% από το 2022 έως το 2030.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Precedence Research, οι βιώσιμες πρακτικές αποτελούν το επίκεντρο των σύγχρονων τεχνικών διαχείρισης απορριμμάτων. Η διαχείριση αποβλήτων αφορά στα αστικά, βιομηχανικά και επικίνδυνα απόβλητα, ενώ τα οικιακά απορρίμματα και τα μη επικίνδυνα απόβλητα που παράγονται σε πόλεις αναφέρονται συλλογικά ως αστικά απόβλητα.

Από την άλλη πλευρά, η διαχείριση των ηλεκτρονικών αποβλήτων είναι ο κορυφαίος τομέας και αναμένεται να έχει τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην αγορά διαχείρισης αποβλήτων. Το περιβάλλον και ακόμη και η ανθρώπινη υγεία κινδυνεύουν σοβαρά από τα αυξανόμενα επίπεδα ηλεκτρονικών απορριμμάτων, τα χαμηλά επίπεδα συλλογής, την ακατάλληλη διάθεση και επεξεργασία αυτών των σκουπιδιών. Η υπερθέρμανση του πλανήτη προκαλείται επίσης από την ακατάλληλη επεξεργασία των ηλεκτρονικών αποβλήτων. Τα ηλεκτρονικά απόβλητα έχουν εξελιχθεί σε μείζον ζήτημα, καθώς παράγονται σε τόσο μεγάλες ποσότητες και περιέχουν τόσο πολύτιμα όσο και επιβλαβή συστατικά. Η παγκόσμια αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών (PC) απέχει ακόμα πολύ από το επίπεδο κορεσμού ενώ το μέσο προσδόκιμο ζωής ενός υπολογιστή μειώνεται γρήγορα, γεγονός που συμβάλλει στην ταχεία ανάπτυξη αυτής της ροής απορριμμάτων.

Επίσης, ο τομέας των ΧΥΤΑ αναμένεται να συγκεντρώσει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρακολούθησης το επόμενο διάστημα. Η παγκόσμια αύξηση των χωματερών μπορεί να αποδοθεί ως επί το πλείστον στην αύξηση της αστικοποίησης και των ρυθμών αύξησης του πληθυσμού. Η ζήτηση για βιομηχανικά αγαθά και υλικά αυξάνεται παράλληλα με την πληθυσμιακή επέκταση και την αστικοποίηση. Τα απόβλητα αυξάνονται επίσης ανάλογα με την αυξανόμενη ζήτηση.

Λαμβάνοντας ως βασική παράμετρο τον τελικό χρήστη, αξίζει να σημειωθεί ότι η ποσότητα των οικιακών απορριμμάτων που παράγονται αυτές τις μέρες έχει αυξηθεί σημαντικά. Λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής, οι πολίτες καταναλώνουν περισσότερα συσκευασμένα τρόφιμα, τα οποία αυξάνουν τη δημιουργία απορριμμάτων. Ως αποτέλεσμα αυτού, τα οικιακά απορρίμματα, τα οποία αποτελούνται κυρίως από συσκευασίες, πλαστικές σακούλες και κουτιά συσκευασίας τροφίμων, αυξάνονται συνεχώς.

Κίνα και Χονγκ Κονγκ παράγουν τα ...

Ποιες είναι οι ευκαιρίες της αγοράς διαχείρισης απορριμμάτων

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην διαχείριση αποβλήτων μπορούν να επωφεληθούν από την αυξημένη ευαισθητοποίηση του κοινού και της κυβέρνησης για τις λύσεις στο θέμα των αποβλήτων και την αυξανόμενη ζήτηση για ανάπτυξη λύσεων μετατροπής αποβλήτων σε ενέργεια. Τα μη ανακυκλώσιμα απορρίμματα μετατρέπονται σε χρήσιμες μορφές ενέργειας, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία.
Τα απόβλητα θερμαίνονται κατά την καύση, δημιουργώντας υπέρθερμο ατμό που τροφοδοτεί τους στροβιλογεννήτριες για να παράγουν ενέργεια. Τα απόβλητα προσφέρουν μια πολύτιμη πηγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενώ η μετατροπή των αποβλήτων σε τέφρα μπορεί να είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημά τους σήμερα, μειώνοντας την ποσότητα των απορριμμάτων που καταλήγουν στις χωματερές έως και 90%.

Ποιες είναι οι προκλήσεις της αγοράς διαχείρισης απορριμμάτων

Η δημιουργία ενός καθαρού ρεύματος ανακτημένου υλικού αποτελεί το βασικό πρόβλημα ανακύκλωσης πλαστικών.

Το κόστος της ανακύκλωσης πλαστικού είναι πιο ακριβό από την κατασκευή νέου πλαστικού. Τα πετροχημικά όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι οι κύριες πρώτες ύλες που απαιτούνται για την κατασκευή παρθένων πλαστικών. Το τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο είναι το ανακυκλωμένο πλαστικό είδος (PET).

Τα πλαστικά PET δεν έχουν διαρκή αξία, αλλά μπορούν να ανακυκλωθούν για να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή άλλων προϊόντων, όπως νέα δοχεία και ενδύματα fleece. Κατά την κατασκευή πλαστικών προϊόντων, προστίθενται διάφορα πρόσθετα, συμπεριλαμβανομένων πληρωτικών και χρωστικών. Όταν προστίθεται κάτι στο πλαστικό, οι εταιρείες ανακύκλωσης συχνά το αγνοούν, γεγονός που έχει αντίκτυπο στην ανακύκλωση πλαστικών προϊόντων. Στην ανάκτηση ενέργειας μέσω διαφόρων θερμοχημικών διεργασιών, ο διαχωρισμός του πλαστικού από διάφορα ρεύματα αποβλήτων είναι μια πρόκληση.

Διαχείριση Αποβλήτων - Naisenergy.gr

Ποιοι είναι οι περιορισμοί της αγοράς διαχείρισης απορριμμάτων

Βασικό πρόβλημα στην αγορά διαχείρισης απορριμμάτων αποτελεί το γεγονός ότι δεν υπάρχει ουσιαστική υποδομή για τη συλλογή και τον διαχωρισμό των σκουπιδιών. Ο διαχωρισμός των απορριμμάτων είναι η διαδικασία διαχωρισμού στερεών και υγρών αποβλήτων, η οποία καθιστά δυνατές άλλες διαδικασίες διαχείρισης αποβλήτων όπως η κομποστοποίηση, η ανακύκλωση και η αποτέφρωση. Σύμφωνα με την έρευνα, μείωση των απορριμμάτων υγειονομικής ταφής και τελικά η παύση της ρύπανσης του αέρα, του νερού και της γης είναι οι βασικοί στόχοι. Για την ανακύκλωση σκουπιδιών και πλαστικών προϊόντων ή οποιωνδήποτε άλλων αντικειμένων όπως χαρτί, μέταλλα και προϊόντα από ξύλο, είναι απαραίτητο να συλλέγονται και να διαχωρίζονται σωστά τα απόβλητα.

Οι δήμοι και άλλοι φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση των απορριμμάτων αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο από την ακατάλληλη διάθεση των απορριμμάτων. Ο πληθυσμός που ζει κοντά σε ένα ρυπασμένο περιβάλλον ή σε χώρους υγειονομικής ταφής μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά από την ακατάλληλη διάθεση των απορριμμάτων. Δερματικά εξανθήματα, λοιμώξεις, αναπνευστικές διαταραχές, προβλήματα ανάπτυξης, ακόμη και αναπαραγωγικά προβλήματα μπορούν όλα να προκύψουν από την έκθεση σε απόβλητα που υπόκεινται σε ακατάλληλη διαχείριση. Τα ανεπτυγμένα κράτη έχουν δημιουργήσει αποτελεσματικά συστήματα για τη διαχείριση των απορριμμάτων, επιτρέποντας την αποτελεσματική επεξεργασία των σκουπιδιών και διασφαλίζοντας ότι παράγουν χρήσιμα αποτελέσματα μέσω της ανακύκλωσης.

Σημειώνεται ότι το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς διαχείρισης απορριμμάτων αποτιμήθηκε σε 993,4 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022.

Πηγή: insider.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.