Ανακύκλωση – Μερικές χρήσιμες συμβουλές

ΥΠΕΝ: Κυρώσεις στους Δήμους που δεν ...
  • Με την ανακύκλωση εξοικονομείται ενέργεια και μειώνονται οι εκπομπές. Ανακυκλώνοντας ένα αλουμινένιο τενεκεδάκι εξοικονομείτε 90 % της ενέργειας που απαιτείται για την παραγωγή ενός καινούργιου. Με την ανακύκλωση 1 kg χαρτιού αποφεύγονται εκπομπές 1 kg CO2 και εκπομπές μεθανίου.
  • Δείτε ποια είδη αποβλήτων μπορούν να ανακυκλωθούν στην περιοχή σας. Μην ξεχνάτε να διαχωρίζετε το γυαλί, το χαρτί, τα πλαστικά και τα τενεκεδένια δοχεία από τα υπόλοιπα απορρίμματά σας. Οι εγκαταστάσεις ανακύκλωσης μπορούν πλέον να δέχονται όλο και περισσότερα είδη πλαστικών —ενημερωθείτε από τις εγκαταστάσεις της περιοχής σας.
  • Μην πετάτε ηλεκτρονικές συσκευές. Τα ηλεκτρονικά προϊόντα κατασκευάζονται από πολύτιμους πόρους και υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν, όπως μέταλλα, πλαστικά και γυαλί, των οποίων η εξόρυξη και η κατασκευή απαιτεί ενέργεια. Μεταφέρετέ τα σε κεντρικό σημείο συλλογής ή επιστρέψτε τα σε έμπορο λιανικής.
  • Ανακυκλώστε τη μπαταρία του αυτοκινήτου σας αν χρειαστείτε καινούργια. Τα παλιά ελαστικά μπορούν επίσης να ανακυκλωθούν.
  • Φτιάξτε λίπασμα. Το οργανικά σας απόβλητα —όπως φρούτα και λαχανικά, τσόφλια αυγών ή κατακάθια καφέ— είναι πολύ καλύτερα να καταλήγουν σε χώρο λιπασματοποίησης στο σπίτι σας απ’ ό,τι σε χώρο υγειονομικής ταφής. Στον χώρο λιπασματοποίησης, που είναι εκτεθειμένος στον αέρα, τα απόβλητα αποσυντίθενται και μετατρέπονται σε φυσικό λίπασμα. Σε χώρο υγειονομικής ταφής, χωρίς αέρα, τα ίδια απόβλητα υφίστανται ζύμωση και εκπέμπουν μεθάνιο, ένα ισχυρό αέριο του θερμοκηπίου.

Πηγή: ec.europa.eu

Leave a Reply

Your email address will not be published.